اکتبر

اکتبر 23, 2016

فرهنگ مردم ژاپن – قسمت 1

تور ژاپن – فرهنگ مردم ژاپن فرهنگ مردم ژاپن قسمت اول فرهنگ ژاپنی بسیار غنی و متنوع است و قدمت آن به 10.000 سال پیش از […]
اکتبر 1, 2016
جغرافیا و آب و کشور ژاپن

جغرافیا و آب و هوای کشور ژاپن

تور ژاپن – جغرافیای کشور ژاپن      جغرافیای کشور ژاپن کشور ژاپن جزیره ای در شرق آسیا می باشد و شامل یک مجمع الجزایر استراتوولکان (stratovolcanic archipelago) […]