تاریخ

سپتامبر 15, 2016
انفجار بمب هسته ای در ژاپن

تاریخ کشور ژاپن – قسمت 2

  تور ژاپن – تاریخ کشور ژاپن تاریخ کشور ژاپن – قسمت دوم جنگ جهانی دوم در اواخر سال 1941، دولت ژاپن، به رهبری نخست وزیر […]
سپتامبر 15, 2016
نقشه شمال ژاپن در اواخر عصر یخبندان

تاریخ کشور ژاپن – قسمت 1

تور ژاپن – تاریخ ژاپن تاریخ کشور ژاپن – قسمت اول   سکونت انسانی در مجمع الجزایر ژاپن به دوران ماقبل تاریخ برمی گردد. پس از […]